Logo Logo

DIAGNOSTIEK VAN COGNITIEVE VAARDIGHEDEN
en AANSLUITEND HANDELEN
BINNEN HET CHC-DENKKADER

Redactie: Walter Magez, Gisleen Rauws, Annemie Bos

Deel I: Theorie en achtergronden

Hoofdstuk 1

Intelligentiemeting van Vroeger tot Nu naar Morgen

Hoofdstuk 2

Bouwstenen en structuur voor een cognitief persoonlijkheidsprofiel: een CHC-benadering

Hoofdstuk 3

Informatieverwerking en correlaties met schoolse kennis als basis voor effectieve interventies vanuit het CHC-profiel

Deel II: Het CHC-crossbatterijperspectief (XBA)

Hoofdstuk 4

De crossbatterij-aanpak. Een introductie

Hoofdstuk 5

De Trend-Index in tabel en grafiek. Een statistische praktijkbasis bij de crossbatterij-aanpak

Hoofdstuk 6

Werkbrochure crossbatterij-profielanalyse met basistest WISC-V en met basistest WPPSI-IV

Deel III: De cijfers voorbij. Van onderzoeksgegevens naar aanbevelingen

Hoofdstuk 7

De integratie van CHC-onderzoek in het HGD-traject

Hoofdstuk 8

Twee casusbesprekingen

Deel IV: Errata en Aanvullingen na publicatie

Errata

21/10/2021:
Hoofdstuk 6: Bijlage 3: WISC-V CHC Verdiepings- en verbredingstabel vervangen door versie 2 (wegens foutief aangegeven grensleeftijd WPPSI-IV-subtests + 1 Gc-subtest toegevoegd)
Hoofdstuk 6: Bijlage 6: WPPSI-IV CHC - leeftijd 4 jaar en ouder - Verdiepings- en verbredingstabel (1 Gc-subtest toegevoegd)

1/11/2021:
Hoofdstuk 1: (papieren uitgave): p.15 – Figuur 1.1: kleuren legende niet in overeenstemming met figuur; hier de correcte figuur

14/11/2021:
Hoofdstuk 6: Bijlage 3: WISC-V CHC Verdiepings- en verbredingstabel vervangen door versie 3 (onnauwkeurigheden in grensleeftijden van subtests aangepast en toevoeging van SON-R 2-8 subtests)

17/01/2022:
Hoofdstuk 6: Bijlage 3: WISC-V CHC Verdiepings- en verbredingstabel vervangen door versie 4 (1 onnauwkeurigheid NCV subtest Situaties SON-R 2-8)

Aanvullingen na publicatie

24/09/2021:
Hoofdstuk 6: Bijlage 12: Sjabloon algemene grafiek onderzoeksresultaten

21/10/2021:
Hoofdstuk 6: Bijlagen 13, 14, 15 en 16: Sjablonen testresultaten, bijlagen voor HGD-verslag

17/01/2022:
Hoofdstuk 6: Bijlage 13: Sjabloon WISC-V-NL in overeenstemming met aangepaste bijlage 3

Copyright © CAP vzw