Logo Logo

DIAGNOSTIEK VAN COGNITIEVE VAARDIGHEDEN
en AANSLUITEND HANDELEN
BINNEN HET CHC-DENKKADER

Hoofdstuk 1

Intelligentiemeting van Vroeger tot Nu naar Morgen
Annemie Bos

Samenvatting   
In dit deel beschrijven we vier golven die retrospectief (vroeger), interactief (nu) en prospectief (morgen) voorkomen. In deze historische schets, doorheen een periode van meer dan 100 jaar, is elke golf van invloed geweest in de ontwikkeling en adaptatie van intelligentietesten en de interpretatie van het resultaat.
Golf 1: het IQ als kwantificatie van een algemeen niveau van het cognitief functioneren.
Golf 2: klinische profielanalyse
Golf 3: psychometrische profielanalyse
Golf 4: toepassing van een theorie over intelligentiestructuur (CHC-model).
Er wordt inzicht gegeven in de noden en methodologische evoluties in elke periode. Wat elke golf betekent in de ontwikkeling van huidige intelligentietests en de interpretatie van het resultaat zowel kwantitatief als kwalitatief. Waar nodig zijn enkele kritische kanttekeningen genoteerd.

Bijlagen geen

terug naar inhoudstafel
Copyright © CAP vzw