Logo Logo

DIAGNOSTIEK VAN COGNITIEVE VAARDIGHEDEN
en AANSLUITEND HANDELEN
BINNEN HET CHC-DENKKADER

Hoofdstuk 3

Informatieverwerking en correlaties met schoolse kennis als basis voor effectieve interventies vanuit het CHC-profiel
Gisleen Rauws

Samenvatting   
Dit hoofdstuk beschrijft het CHC-model als informatieverwerkingsmodel en belicht de correlaties van de afzonderlijke brede cognitieve vaardigheden met schoolse kennis.
Door de verschillende brede cognitieve vaardigheden te benaderen als informatieverwerkingsprocessen, kunnen we gebruik maken van de onderzoeksliteratuur waarin de samenhang tussen cognitieve processen en effectieve onderwijsinterventies wordt beschreven. Dit geeft ons houvast om handelingsgerichte adviezen te formuleren op basis van een CHC-profielanalyse. De praktijkgerichte BCV-fiches in bijlage vormen hierbij een handig werkinstrument.

Bijlagen Bijlage 1: CHC als informatieverwerkingsmodel
Bijlage 2: Correlatietabel BCV/NCV – schoolse kennis
Bijlage 3: Fiche 1: Gf – Fluïde redeneren
Bijlage 4: Fiche 2: Gc – Gekristalliseerde kennis en begrijpen
Bijlage 5: Fiche 3: Gwm – Werkgeheugen
Bijlage 6: Fiche 4: Gv – Visuele informatieverwerking
Bijlage 7: Fiche 5: Ga – Auditieve informatieverwerking
Bijlage 8: Fiche 6: Gl/Gr – Leereffectiviteit en Oproepsnelheid Langetermijngeheugen
Bijlage 9: Fiche 7: Gs – Verwerkingssnelheid

terug naar inhoudstafel
Copyright © CAP vzw