Logo Logo

DIAGNOSTIEK VAN COGNITIEVE VAARDIGHEDEN
en AANSLUITEND HANDELEN
BINNEN HET CHC-DENKKADER

Hoofdstuk 7

De integratie van CHC-onderzoek in het HGD-traject
Gisleen Rauws

Samenvatting   
We benaderen in dit hoofdstuk CHC-onderzoek vanuit HGD-perspectief. Voor elke fase van het HGD-traject leggen we CHC-accenten die ondersteunen bij indicerende diagnostiek. Het is belangrijk om tijdens het intakegesprek cognitieve vaardigheden te herkennen in de onderwijscontext. Tijdens de strategiefase clusteren we deze intakegegevens volgens het CHC-model en formuleren we hypotheses per brede cognitieve vaardigheid die we wensen te onderzoeken. Bij het opstellen van een onderzoeksplan vertrekken we niet vanuit een welbepaalde test, maar vanuit de gestelde hypotheses. In de laatste fase van het HGD-traject, koppelen we de onderzoeksgevens terug naar de onderwijsdoelen die we opstelden tijdens de intakefase.

Bijlagen Bijlage 1: HULPSCHEMA 1 HGD-traject: Intakefase en Integratie- en Aanbevelingsfase (dit docx-document wordt gedownload)
Bijlage 2: HULPSCHEMA 2 HGD-traject: Strategie en Onderzoeksfase (dit docx-document wordt gedownload)
Bijlage 3: HGD-stappenplan WISC - versie juni 2021
Bijlage 4: HGD-stappenplan WPPSI 4j en ouder - versie juni 2021
Bijlage 5: HGD-stappenplan WPPSI jonger dan 4j - versie juni 2021

terug naar inhoudstafel
Copyright © CAP vzw