Logo Logo

DIAGNOSTIEK VAN COGNITIEVE VAARDIGHEDEN
en AANSLUITEND HANDELEN
BINNEN HET CHC-DENKKADER

Hoofdstuk 8

Twee casusbesprekingen
Gisleen Rauws en Marleen Van Elsacker

Samenvatting   
Het uiteindelijke doel van alle bovenstaande hoofdstukken is om in de praktijk kwaliteitsvolle diagnostiek van intelligentie te kunnen uitvoeren. Steunend op de theorie uit deel I, de crossbatterijprincipes uit deel II en de stappen van het HGD-traject uit hoofdstuk 7, illustreren we CHC-onderzoek met twee casusbesprekingen. Voor de eerste casus vertrekken we vanuit een WISC-V als basistest, voor de tweede vanuit een WPPSI-IV. We beschrijven de denkstappen om tot een concreet onderzoeksplan te komen, de bepaling van de (Trend)-Indexen en een CHC-profielanalyse. We geven tot besluit een samenvattend diagnostisch beeld en formuleren handelingsgerichte aanbevelingen.

Bijlagen Bijlage 1: Werkbrochure Ylli
Bijlage 2: Hulpschema 1: Integratie- en aanbevelingsfase Ylli
Bijlage 3: Werkbrochure Farah
Bijlage 4: Hulpschema 1: Integratie- en aanbevelingsfase Farah

terug naar inhoudstafel
Copyright © CAP vzw