Logo Logo

   Aanmaken account voor CAP-vademecum   

 TER INFO:
 Vul de gegevens in van de persoon of instantie die het toegangsrecht voor het CAP-vademecum aanvraagt.
 Het e-mailadres zal gebruikt worden voor communicatie i.v.m. het abonnement op deze site.
 Kies ZELF de gebruikersnaam en het wachtwoord die samen toegang zullen verlenen tot de site.
 De toegang kost 50 euro voor een abonnement van 2 jaar
 De betaling moet toekomen
    op rekeningnummer IBAN BE70 7895 6180 5325 met BICcode GKCC BE BB
    van CAP-vzw Heideaard 99, 2930 Brasschaat.
    VERGEET NIET in de mededeling de gebruikersnaam te vermelden.
 Na betaling wordt het account binnen de 10 werkdagen geactiveerd. Hiervan word je via het opgegeven e-mailadres geïnformeerd.
geen onkostennota nodig
bezorg een onkostennota ten behoeve van de boekhouding
(*)  Veld verplicht in te vullen

Terug naar de Startpagina


Copyright © CAP vzw