Logo Logo

Nieuw in het CAP-vademecum

De opgelijste fiches zijn NIEUW of VERNIEUWD in het CAP-vademecum.
De meest recente aanvullingen of wijzigingen staan bovenaan.

publicatie op naam hoofddomein
2022-04-21 ALDeQ-NL - Alberta Language and Development Questionnaire - NL
Functieontwikkeling
2022-04-21 CELF-5-NL – CLINICAL EVALUATION OF LANGUAGE FUNDAMENTALS – vijfde editie – Nederlandstalige versie
Functieontwikkeling
2022-03-03 RIASOC - Vragenlijst
Belangstelling
2021-10-17 WPPSI-IV-NL - Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-IV-NL
Intelligentie
2021-05-25 ABAS-3 - SCHAAL VOOR ADAPTIEF GEDRAG
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2019-09-24 TAAKANALYTISCH LEERLINGVOLGSYSTEEM SPELLING
Varia
2019-09-24 Brief-P Vragenlijst executieve functies voor 2 tot 5 jarigen
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2019-09-12 Sociaal – Emotionele Vragenlijst SEV
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2019-06-27 SVL-i Vlaamse Schoolvragenlijst - internet (SAQI School Attitude Questionnaire Internet)
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2019-06-13 TAAKANALYTISCH LEERLINGVOLGSYSTEEM WISKUNDE
Varia
2019-01-21 PMT-K-2 Prestatie Motivatietest voor kinderen
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2019-01-16 VSOG Verkorte Schaal 0uderlijk Gezag
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2019-01-13 TODIO-S – TOETS DIAGNOSTISCH ONDERZOEK SPELLING
Schoolvorderingen
2018-10-18 WISC-V-NL – WECHSLER INTELLIGENCE SCALE FOR CHILDREN - V (Nederlandstalige uitgave)
Intelligentie
2018-09-11 DESSA Vragenlijst over sociaal-emotionele competenties
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2018-08-30 Scared NL Vragenlijst voor angst en bang zijn bij kinderen en adolescenten
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2018-05-16 VAK 4-12 Vragenlijst voor Angst bij Kinderen
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2018-05-06 BYI-2-NL - Beck Youth Inventories 2nd Edition – Nederlandstalige bewerking
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2018-02-21 d2 Aandacht- en concentratietest
Aandacht en Geheugen
2018-01-31 BRIEF - Executieve Functies Gedragsvragenlijst (Behavior Rating Inventory of Executive Function)
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2018-01-31 ASEBA 6-18 jaar – Achenbach System of Empirically Based Assessment: CBCL - TRF - YSR
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2018-01-31 SEO-R² - Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van Mensen met een verstandelijke beperking – Revised²
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2018-01-31 SON-R 2-8 - Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest revised
Intelligentie
2017-12-22 OBVL - Opvoedingsbelastingvragenlijst
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2017-12-22 Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen
Schoolvorderingen
2017-12-22 VGFO - Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2017-12-22 ZO! - Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2017-12-22 VaSEV - Vragenlijst voor Studie- en Examenvaardigheden, herwerkte versie 2017
Studiegewoonten
2017-12-03 LEKA - Leuvense Eenzaamheidsschaal voor Kinderen en Adolescenten
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2017-12-03 INDIVIDUELE LEESPROEF TWEEDE LEERJAAR
Schoolvorderingen
2017-12-03 TWEE GENORMEERDE TOETSEN: REKENEN BEGIN 3 - BEGIN 4
Schoolvorderingen
2017-05-20 TODIO-W - Toets Diagnostisch Onderzoek Wiskunde
Schoolvorderingen
2017-05-14 Het zeer lage IQ
Intelligentie
2017-05-10 CoVaT-CHC Basisversie - Cognitieve Vaardigheidstest volgens het CHC-model Basisversie
Intelligentie
2017-05-07 Het Rekenvaardighedenprofiel - Test basisrekenvaardigheden voor jongvolwassenen
Schoolvorderingen
2017-05-07 I-STUDY BASIC webversie
Studiegewoonten
2017-05-07 I-STUDY JUNIOR webversie
Studiegewoonten
2017-05-04 RS-NL RESILIENCE SCALE – NEDERLANDSE VERSIE
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2017-05-04 I-STUDY webversie
Studiegewoonten
2017-05-03 I-Prefer Verkorte web-versie
Belangstelling
2017-05-03 TASP - Test Geautomatiseerd Spellen voor jongvolwassenen
Schoolvorderingen
2017-04-18 GENORMEERDE TOETS LEZEN EN SPELLEN Bovenklassen Lager Onderwijs
Schoolvorderingen
2017-04-17 TMMR - Test Meten en Metend Rekenen
Schoolvorderingen
2017-04-17 Bayley-III-NL - Bayley Scales of Infant and Toddler Development III, Nederlandse bewerking
Functieontwikkeling
2017-04-17 ST1-6 - Spellingtest voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar
Schoolvorderingen
2017-04-17 GENORMEERDE TOETS LEZEN EN SPELLEN Bovenklassen Lager Onderwijs
Schoolvorderingen
2017-04-17 LVS VCLB - LEERLINGVOLGSYSTEEM
Varia
2017-03-12 LSP-VO Dictee
Schoolvorderingen
2017-03-12 Diagnostiek van dyslexie in het hoger onderwijs Instrumenten voor diagnostiek van spellingsvaardigheden
Schoolvorderingen
2017-03-12 Diagnostiek van dyslexie in het hoger onderwijs Instrumenten voor de diagnostiek van het technisch lezen
Schoolvorderingen
2017-03-05 Oriënteringsproef Rekenen 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Verkorte versies voor leerjaar B (27 items) en 1 BUSO (36 items)
Schoolvorderingen
2017-03-05 Rekenen 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Gewoon lager onderwijs
Schoolvorderingen
2017-03-05 Oriënteringsproef Rekenen voor BLO schoolverlaters
Schoolvorderingen
2017-02-14 VMVK - Vragenlijst voor de Motorische Vaardigheden van Kleuters
Functieontwikkeling
2016-11-30 FEEL-KJ - VRAGENLIJST OVER EMOTIEREGULATIE BIJ KINDEREN EN JONGEREN
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2016-11-30 SOS–2–VL Systematische Opsporing Schrijfproblemen
Functieontwikkeling
2016-09-09 AWMA-2-NL - Alloway Working Memory Assessment 2nd Edition - Nederlandse bewerking
Aandacht en Geheugen
2016-09-05 CTG - Collectieve Test Getalgevoel
Schoolvorderingen
2016-09-05 GL&SCHR - Test voor Gevorderd Lezen & Schrijven
Schoolvorderingen
2016-09-03 COMPLEXE FIGUUR VAN REY Normering basis- en secundair onderwijs
Aandacht en Geheugen
2016-08-31 SRS-2 - Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen - Nederlandstalige versie
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2016-02-08 VTBL - VLAAMSE TEST BEGRIJPEND LEZEN
Schoolvorderingen
2016-02-01 TODIO-L - TOETS DIAGNOSTISCH ONDERZOEK LEZEN
Schoolvorderingen
2016-01-31 LLRV - LEERLING-LEERKRACHT RELATIE VRAGENLIJST
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2016-01-31 RAKIT-2 - REVISIE AMSTERDAMSE KINDER INTELLIGENTIETEST 2e editie
Intelligentie
2016-01-21 KIT-V - KORTE INTERESSE TEST VISUEEL
Belangstelling
2016-01-14 LAT - Leesattitudetest
Schoolvorderingen
2016-01-13 ZVAH - Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit (16-25 jaar)
Gedrag-Emotie-Persoonlijkheid-Gezondheid
2016-01-13 LVT - LEESVAARDIGHEIDSTESTS
Schoolvorderingen
2016-01-13 CELF Preschool-2-NL - CLINICAL EVALUATION OF LANGUAGE FUNDAMENTALS PRESCHOOL 2 Nederlandstalige versie
Functieontwikkeling
2016-01-11 TAK - TAALTOETS ALLE KINDEREN normeringsonderzoek bij kinderen uit Vlaanderen
Schoolvorderingen
2016-01-11 ORIËNTERINGSDICTEE Deel A + Deel B voor schoolverlaters BLO en leerlingen met leerachterstand aan het einde van het basisonderwijs
Schoolvorderingen
2016-01-10 TOETSEN DICTEE TWEE GENORMEERDE DICTEES begin 5e en begin 6e leerjaar
Schoolvorderingen
2016-01-09 TOETSEN DICTEE TWEE GENORMEERDE DICTEES einde Basisonderwijs – begin secundair onderwijs
Schoolvorderingen
Copyright © CAP vzw